شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

افعال

افعال در زبان ترکی استانبولی

افعال در زبان ترکی استانبولی افعال در زبان ترکی استانبولی دارای مشخصه های متفاوتی نسبت به فارسی هستند. در این درس با ساختار افعال در این زبان آشنا می شویم. مصدر افعال ترکی در زبان فارسی با اضافه کردن –َن به ریشه فعل مصدر ساخته می‌شود، مثلا خوردن، نوشتن. شکل …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش یازدهم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ باعث شدن Sebep olmak ۲ وزن کردن Tartmak ۳ گیر کردن Takılmak ۴ متوجه شدن Farkında olmak ۵ مسخره کردن Alay etmek ۶ عجله کردن Acele etmek ۷ به تفاهم رسیدن Anlaşmak ۸ از حد گذاشتن Aşmak ۹ فاصله …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش دهم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ پیشرفت کردن Gelişmek ۲ تعمیر کردن Onarmak ۳ عضو شدن Üye olmak ۴ عرق کردن Terlemek ۵ کافی بودن Yetmek ۶ هشدار دادن Uyarmak ۷ تکیه دادن Yaslanmak ۸ رسیدن Yetişmek ۹ شدن، بودن Olmak ۱۰ در آغوش گرفتن …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش نهم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ منتظر بودن Beklemek ۲ ممنوع کردن Yasaklamak ۳ ملاقات کردن Buluşmak ۴ مسافرت کردن Yolculuk etmek ۵ گسترش دادن geliştirmek ۶ گریه کردن ağlamak ۷ گرفتن tutmak ۸ گرفتن ، خریدن almak ۹ گذاشتن koymak ۱۰ خراب شدن،زانو زدن …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش هشتم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ رفتن Gitmek ۲ وصل شدن Ulaşmak ۳ رسیدن Yetişmek-varmak ۴ رساندن ، به اطلاع کسی رساندن iletmek ۵ شنیدن Duymak ۶ شنا کردن Yüzmek ۷ شکست Kırmak ۸ شکست دادن Yenmek ۹ شک کردن Şüphelenmek ۱۰ شستن Yıkamak ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش هفتم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ اجاره کردن kiralamak ۲ اجازه دادن izin vermek ۳ احتیاج پیدا کردن ihtiyaç duymak ۴ احداث کردن inşa etmek ۵ احساس کردن hissetmek ۶ دیدن Görmek ۷ دویدن Koşmak ۸ دوست داشتن Sevmek ۹ دفاع کردن Savumak ۱۰ دعوت …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش ششم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ درس خواندن ders çalışmak ۲ داد زدن bağırmak ۳ تغییر دادن değiştirmek ۴ تفریح کردن eğlenmek ۵ تفسیر کردن yorumlamak ۶ اشاره کردن işaret etmek ۷ اضافه کردن eklemek ۸ اعتراض کردن itiraz etmek ۹ افتادن düşmek ۱۰ امضاء …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش پنجم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ انجام دادن Yapmak ۲ زندگی کردن Yaşamak ۳ نوشتن yazmak ۴ خوردن Yemek ۵ راه رفتن yürümek ۶ ترجمه کردن Çevirmek ۷ خجالت کشیدن Çekinmek ۸ نواختن-دزدیدن Çalmak ۹ به تاخیر انداختن Ertelemek ۱۰ سیر شدن Doymak ۱۱ بازدید …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش چهارم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ شمردن Saymak ۲ انتخاب کردن Seçmek ۳ دوست داشتن Sevmek ۴ تماشا کردن seyretmek ۵ پرسیدن Sormak ۶ گفتن Söylemek ۷ شناختن Tanımak ۸ گرفتن Tutmak ۹ پرواز کردن Uçmak ۱۰ فراموش کردن Unutmak ۱۱ خجالت کشیدن Utanmak ۱۲ …

بیشتر بخوانید »

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش سوم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی ۱ بلند شدن Kalkmak ۲ ربودن- چیزی را سریع گرفتن kapmak ۳ گم کردن Kaybetmek ۴ شکستن Kırmak ۵ گذاشتن Koymak ۶ صحبت کردن Konuşmak ۷ دویدن Koşmak ۸ استفاده کردن Kullanmak ۹ خواندن Okumak ۱۰ شدن Olmak ۱۱ نشستن …

بیشتر بخوانید »